Behandling for deg som har vært i en konflikt eller opplevd psykisk vold(mobbing).


Torget 6A, etg 3, 3181 Horten 

Hvis du har vært i en vanskelig konflikt eller blitt utsatt for psykisk vold vil du kanskje kjenne deg igjen i alt eller noe av dette: • Du stoler mindre på deg selv enn før og du har vanskeligheter med å ta gode valg for deg. (Intuisjonen vakler)
 • Du dobbelsjekker (igjen og igjen) alt du har gjort før du presenterer det samt er redd for å si feil.
 • Trenger mer bekreftelser utenfra selv om du vet det er riktigt.
 • Du tror på det som har blitt sagt om deg og sliter med selvtillitten/selvfølelsen.
 • Du sover dårlig og våkner gjerne en eller flere ganger om natten.
 • Du er mer mistenksom på andres motiver.
 • Gode relasjoner blir vanskelig for deg og du opplever ofte at du kommer i dårlige relasjoner.
 • Du opplever at du blir fort sliten og har lite energi.
 • Det er vanskelig å gjøre tiltak.
 • Du kan oppleve plutselig energitap slik at du bare må sove eller legge deg ned. 
 • Du kjenner på angst og/eller depresjon
 • Du får plutselig hjertebank og høy puls.
 • Du til tider har dårlig kondisjon og er andpusten.
 • Det kan være vanskelig å være med mange mennesker på en gang og du blir fortere sliten enn før. 
 • Du opplever tankestress og at konflikter oppstår i tankene dine. 
 • Du er mer redd og engstelig enn du har vært før. 

Hvordan kan behandling hjelpe deg? Ved hjelp av soneterapi, veiledning og intuitive teknikker er målet å få ned stresset i kroppen slik at du får mulighet til å legge bak deg det du har opplevd. 


Ved å bearbeide det du har opplevd både i kropp og sinn har jeg full tro på at alle kan oppleve mestring og finne styrken tilbake.


Mange opplever at de ikke kan stole på intuisjonen sin etter slike opplevelser, sannheten er at intuisjonen din faktisk er styrket. Det er troen din på deg selv som er svekket. Målet med behandlingen finner vi sammen, men for meg er det viktig å hjelpe deg til å kjenne deg sterk og kraftfull igjen.


Kanskje vi også kan finne frem til hvordan dine opplevelser har styrket deg slik at du kan bruke det til noe positivt i fremtiden. 

Min erfaring for at jeg kan hjelpe deg

Først og fremst har jeg jobbet med mennesker i selvutvikling og psykisk og fysisk sykdom i 15 år. i tillegg har jeg også utdannelse og arbeidserfaring fra alternativ medisin, pust og meditasjon. Jeg har også lang ledererfaring hvor jeg har stått i mange prosesser med mennesker. 


Min viktigste erfaring for å hjelpe deg med å komme videre er at jeg selv har stått i to store konflikter hvor jeg opplevede psykisk vold. BÅde i en privat relasjon og i jobb. Alt skjedde i en periode på 4 år og jeg har kjent på hvordan det er å stå i alt som skjer med kroppen når vi blir mobbet og trakkasert. Panikkangst, depresjon, energitap, smerter i kropp, tankekjør, ja alt som hører med etter slike traumatiske opplvelser.


Når jeg stod midt oppi alt var jeg så takknemlig for at jeg hadde denne store verktøyskassen med meg slik at jeg visste hva jeg måtte gjøre. Jeg lovet også meg selv at når jeg selv var frisk igjen så skulle jeg bruke alt jeg har lært til å hjelpe andre med å finne sin styrke igjen. 


Det var slik mine opplevelser kunne få en mening og styrke! Jeg fant mitt hvorfor dette hente meg.